Su Sondajları

Göksu TJMO Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası ve DSI'nin "tescilli firması" olarak sıcak su ve soğuk su kuyularının açılması ve işletilmesi konularında da faaliyet göstermektedir.

 

 

Yeraltısuyunun hangi derinlikte ve hangi miktarda olduğu sorularına yanıt, su sondaj kuyularının inşası ve bu kuyularda yapılacak pompaj çalışmaları ile verilebilir. Yeraltısuyu üretmenin en önemli aracı sondaj kuyularıdır. Su sondaj kuyularından içme-kullanma, sulama, endüsti amaçlı yeraltısuyu üretimi haricinde;

• Akifer tabakalarının hidrolojik parametrelerini belirlemek
• Yeraltısuyu seviyelerini gözlemlemek
• Kirlenmiş suyu akiferden çekmek
• Çeşitli yapıların sağlıklı inşası için yeraltısuyu seviyesini düşürmek
• Sulama sahalarında drenajı sağlamak amacıyla da yararlanılmaktadır.

Su sondajlarında kullanılan 2 ana sondaj yöntemi vardır. Bunlar;

• Döner Sondaj (Düz çamur dolaşımlı)
• Döner-Darbeli Sondaj (Kuyudibi çekici ile düz dolaşımlı sondaj/ havalı sondaj)