Soda Torana Sondajlar

Yumuşak ve yıkılan zeminlerde Çamur Sirkülasyonu ile su sondajı, Kaya ortamlarda,
sert zeminlerde Hava Sirkülesyonu ile su sondajı, veya arazi şartlarına göre her iki
sondaj tekniği birlikte kullanılaraksu sondajı yapılmaktadır. Her türlü zeminde maden
maden sondaji ve karotlu sondajlar.