Jeolojik Etüdler

Jeolojik haritalar, jeolojik detayların görsel sunumudur.
Jeolojik haritalar belirli bir alandaki kayaç ve sedimanların
yaşını, dağılımını ve tipini gösterirler. Böylece, yeraltı su
araştırmaları, endüstriyel mineral, baz metal ve değerli
mertal aramalrı, petrol ve doğal gaz aramaları gibi
tüm arama faaliyetleri için jeolojik haritalar temel verileri
oluştururlar. Heyelan, karstik çöküntü gibi potansiyel
tehlikelerin ortaya konması açısından da jeolojik haritalar,
arazi ve şehir planlamasında önemli rol oynarlar.