Jeofizik Etüdler

Hidrojeolojik etütler kapsamında; yer altı katmanlarını, konumlarını
belli şartlar altında yeraltı su seviyesi ve kalitesini, yer altı katmanlarının
kalınlık, derinlik ve dirençlerini, açılacak sondaj kuyularının yer derinlik
ve özelliklerini belirlemek üzere, zemin araştırmalarında ise; alüvyon ve
dolgu malzemesi gibi taneli birimlerin rezistivite değerini, taneler
arasındaki suyun kalitesine ve tanelerin efektif çapına bağlı olarak
değiştiğinden tane dağılımını (çakıl, kum, silt, kil), ana kayanın durumu,
yeraltındaki süreksizliklerin tespiti ve ayrıca deniz sahillerinde alınan
ölçülerden deniz suyu(tuzlu su girişimi) belirlenmektedir.