Hidrojeolojik Etüdler

Yeraltındaki suların çok büyük bir kısmı atmosferden gelen yağışlarla beslenir.
Bu yağışların bir kısmı yüzeyden akıp akarsu, göl ve denizlere ulaşırken bir kısmı
ise buharlaşma ve terleme ile tekrar atmosfere döner,bir kısmıda yeraltına sızarak
yeraltısularını beslemektedir. Dolayısıyla yeraltısu miktarını saptamak için yağış,
akış, buharlaşma ve sızma ile ilgili verilerin doğru olarak bilinmesi gereklidir.
Bu verilerin istatiksel sonuçları jeolojik bilgilerle birlikte değerlendirerek
yeraltısularının beslenmesi hakkında bilgi sahibi olunur. Bu amaçla yapılan
çalışmalar hidrojeolik (hidrolojik) etüdler olarak adlandırılır.